Second Round Regions K vs. JCFirst round Regions vs New UnderwoodBBB vs. Philip 2/23/18JV vs. Philip 2/23/18BBB vs. LymanJV vs LymanBBB vs. Wall (home)JV vs. Wall (home)BBB vs. RCCBBB vs. Bennett CountyJV vs. Bennett Co.BBB vs BisonJV vs. BisonKadoka vs. Jones Co.2018 Jones Co. Tourney. Kadoka vs. Colome2018 Jones Co. Tourney Kadoka vs. BCBBB vs. DupreeJV. vs DupreeBBB vs TakiniJV. vs TakiniBBB vs Faith2016-2017 Kadoka Area Basketball2015-2016 Kadoka Basketball